Akustiikka: Mikä on yläsävelsarja?

Äänihuulten värähtely synnyttää sävelkorkeuden. Kuulemamme sävelkorkeus on sävelsarjan perussävel eli perustaajuus (fundamental frequency), johon korvammekin keskittyy. Kun laulat minkä tahansa äänen, tunnistaa korva sen siis perussäveleksi. Todellisuudessa perussävelen yläpuolella soi myös yläsävelsarja, jonka osasia (yläsävelet, ylätaajuudet) voi oppia kuulemaan korvan harjaantumisen kautta. Ilmiötä voidaan tarkastella spektrogrammin eli äänianalyysiohjelman kautta. Kuulemme Continue Reading

Efektit: Särö

Särö on lauluefekti, jota kuullaan käytettävän laulussa intensiivisten tunnetilojen ilmaisussa. Monet laulajat ovat käyttäneet kyseistä efektiä laulussaan aikojen saatossa: Janis Joplin, James Brown, Steven Tyler, Michael Bolton, Tina Turner, jne. Särö syntyy valeääni- eli taskuhuulissa Särö syntyy kun valeääni- eli taskuhuulet, jotka sijaitsevat heti äänihuulten yläpuolella, värähtelevät. Tätä valeääni- eli Continue Reading

Miten lauletaan oikein?

Kysyttäessä omia tavoitteita uusi lauluoppilas sanoo usein haluavansa oppia laulamaan oikein. Jatkokysymykseen, mitä hän tällä tarkoittaa, tulee kuitenkin hyvin epämääräisiä vastauksia hengityksestä tai hyvältä kuulostamisesta tai joskus myös hyvinkin tarkka määritelmä siitä, miten laulaja haluaisi osata laulaa. Joskus oikein laulamisella tarkoitetaan oikeiden nuottien ja vireiden laulamista. Oikein tai väärin laulamisen Continue Reading

Miten laululihaksia treenataan?

Löydä tarvittavat lihakset ja niiden liike Laulaminen on lihastyötä. Lihastyön havainnoinnin tekee vaikeaksi se, ettei kaikkia laululihaksia voi nähdä ulkoisesti. Niinpä tarvittavien lihasten ja niiden liikeratojen löytäminen voi olla hankalaa ja yleensä siihen tarvitaan avuksi laulunopettajaa. ”Näkymättömien” lihasten löytäminen vaatii itsensä ja oman tekemisen tarkkailun ja havainnoinnin taitoja, jotka myös Continue Reading

Mitä miksti eli keskirekisteri on ja miten se tehdään?

Miksti (mixed voice) eli keskirekisteri yhdistää rinta– ja päärekisterin toisiinsa. Laulajat kokevat mikstin joskus myös rinta- ja pää-äänien “sekoittamisena”, mutta mitä siinä tapahtuu? Rekisterinvaihdos kuulumattomiin Äänihuulten värähtelytapa muuttuu helposti lähellä “breikkipaikkaa” eli ylimenoaluetta ilman muita muutoksia äänentuottoelimistössä. Tällöin nk. “rekisterinmuutos” kuullaan selvästi: ala-alueella ääni oli puheen tapaan tiivis ja voimakas, Continue Reading

Mitä pää-ääni on ja miten se tehdään?

Pää-ääni on yksi äänirekistereistä. Termillä tarkoitetaan laulamisessa äänialueen korkeampaa aluetta laulajan tuntemuksia siitä, missä ääni resonoi äänihuulten värähtelytapaa, mekanismit 2 ja 3 pää-äänisoundia Laulajan kuuloon ja tuntemukseen perustuvat määritelmät pää-äänestä eivät ole yhtä tarkkoja kuin äänihuulten värähtelytapaan perustuva määritelmä, joten käsittelemme näitä osa-alueita erillisinä asioina tässä artikkelissa. 1. Päärekisteri äänialueena Pää-äänellä Continue Reading

Mitä on laulamisen hengitystuki?

Hengitystukea pidetään monen laulamiseen liittyvän ongelman ratkaisun avaimena. Mitä hengitystuki/ laulutuki on ja miten se tehdään? Miten hengitetään oikein laulaessa? ”Käytä tukea” Äänen tuottamiseen tarvitaan ilmavirtaa. Se on voima, joka saa äänihuulet värähtelemään synnyttäen äänen. Laulaessa ilmavirran täytyy sopeutua jatkuviin muutoksiin (esim. äänen voimakkuus, sanat, laulutyyli) kurkunpäässä ja ääntöväylässä. Tämä Continue Reading

Mitä rintaääni on ja miten se tehdään?

Rintaääni on yksi äänirekistereistä. Termillä tarkoitetaan laulamisessa äänialueen matalaa osaa laulajan tuntemuksia siitä, missä ääni resonoi äänihuulten värähtelytapaa, mekanismia 1 voimakasta, puheenomaista ääntä (äänen laatua) Laulajan kuuloon ja tuntemukseen perustuvat määritelmät rintaäänestä eivät ole yhtä tarkkoja kuin äänihuulten värähtelytapaan perustuva määritelmä, joten käsittelemme kaikkia osa-alueita erillisinä asioina tässä artikkelissa. 1. Continue Reading

Pää-ääni – rintaääni: Mitä ovat rekisterit?

Äänen tuottaminen on monimutkainen ja alati muuttuva systeemi. Siihen tarvitaan paitsi kurkunpään lihasten myös hengityselimistön lihasten saumatonta yhteistyötä. Tämän monimuotoisen systeemin selittäminen ei ole helppoa. Siksi laulunopettajat ja ääniammattilaiset käyttävät erilaisia malleja kuvaamaan muutoksia ja erilaisia toimintoja ääneen liittyen. Vanhinta ja laulukoulutuksessa eniten käytettyä mallia kutsutaan rekisterimalliksi. Rekisterimalli Laulukoulutuksessa äänirekisterillä Continue Reading

Miten vireongelmista voi päästä eroon?

Tarkka vire on tärkeä paitsi ammattilaulajalle myös monelle harrastajalle kuorossa. Moniääninen laulu muuttuu turhan jännittävän kuuloiseksi, jos vireet eivät ole kunnossa. Miten vireongelmista voi päästä eroon? Vaikeuksia tunnistaa oikea sävelkorkeus tai vire Oikeiden sävelkorkeuksien tunnistaminen ja -tuottaminen on taito, jossa voi kehittyä. Parhaiten se onnistuu asiaan perehtyneen laulunopettajan kanssa. Niitä Continue Reading