Passaggio – siirtymä rekisterien välillä

Mikäli laulurekisterit eivät ole sinulle ennestään tuttuja, luethan ensin artikkelin rekistereistä.

Yksi klassisen laulun kulmakivistä

Passaggio on klassisessa laulussa käytetty termi, joka kuvaa siirtymää yhdestä rekisteristä toiseen. Suomeksi puhutaan myös ylimenoalueesta. Rytmimusiikin puolella käytetään yleisemmin termiä ”breikki”, joka kuvaa rekisterinmuutosta, joka kuullaan äkillisenä rekisterin tai äänikvaliteetin muutoksena.

Klassisen laulun ihanteena on ns. yksirekisterisyys eli se, etteivät rekisterinvaihdot kuulu laulaessa, kuten vaikkapa jodlatessa. Lisäksi klassisen laulun äänikvaliteetti on onnistuttava pitämään samanlaisena koko äänialueella, vaikka laulaminen edellyttääkin koko ajan sopeuttamista sävelkorkeuksiin, dynamiikkaan ja laulettavaan tekstiin. Tämän vuoksi passaggio on yksi tärkeimmistä asioista, joita klassisen laulajan on opeteltava.

Silta kahden rekisterin välillä

Äänirekisteri kuvaa eri asioita: äänialueen osaa, tietyntyyppistä äänenlaatua, äänihuulten värähtelytapaa ja laulajan tuntemuksia äänen resonoinnista. Siksi myös passaggio kuvaa sekä laulajan kokemia muutoksia että fysiologisia muutoksia. Näistä jälkimmäinen kuvaa tarkemmin sitä, mitä passaggiossa tapahtuu ja ensimmäinen sitä, miten sen voi oppia tekemään tuntemusten ja mielikuvien kautta.

Tyypillisesti klassiset laulajat harjoittelevat ainakin kahta passaggioa; rintarekisteristä keskirekisteriin siirtymistä ja keskirekisteristä päärekisteriin siirtymistä ja päinvastoin. Lisäksi voi olla tarpeen opetella siirtymiä päärekisteristä falsettiin tai huiluääniin.

Passaggio on mukauttamista

Passaggio ei ole vain yksittäinen ääni vaan se on alue, jolla lauluääntä täytyy mukauttaa hengityksen, äänihuulten värähtelytavan ja ääntöväylän näkökulmista, jotta siirtymä on mahdollista toteuttaa ilman kuultavia eroja äänen kvaliteetissa. Passaggiossa ei siis tapahdu muutoksia vain äänihuulten värähtelytavassa, vaan se vaikuttaa myös hengitykseen ja ääntöväylään. Niinpä keinoja ja lähestymistapoja passaggion oppimiseen on lukuisia kaikista edellä mainituista näkökulmista.

Siirtymä äänialueelta toiselle

Kun liikutaan äänialueelta toiseen, ääni-instrumentin on mukauduttava sävelkorkeuksien tuottamisessa vaadittaviin asioihin; äänihuulet venyvät ylös laulettaessa ja supistuvat alas tullessa. Myös niiden värähtelytavassa voi tapahtua muutoksia. Lisäksi kurkunpää liikkuu sävelkorkeuden mukaan.

Passaggioalueella syntyy ongelmia, mikäli äänihuulten värähtelytapaa ei mukauteta tarpeeksi tai kurkunpään liikettä ei sallita. Passaggioalueella varsinkin aloittelevat laulajat kokevat epästabiiliutta, jota tyypillisesti autetaan hengitystuella.  

Egalisointi auttaa myös passaggion hallinnassa

Egalisointi (ekvalisointi, equalizing) tarkoittaa äänen yhdenmukaistamista eli keinoja, joilla äänen kvaliteetti saadaan säilymään yhdenmukaisena rekisterivaihdoksista huolimatta. Samalla ne ovat keinoja, joilla passaggio saadaan tehtyä onnistuneesti.

Klassiset laulajat egalisoivat tyypillisesti mm. ”laulamalla maskiin”, avaamalla tilaa tai hengitystuella.

Passaggio ei ole vain yksittäinen ääni vaan se on alue, jolla lauluääntä täytyy mukauttaa hengityksen, äänihuulten värähtelytavan ja ääntöväylän näkökulmista, jotta siirtymä on mahdollista toteuttaa ilman kuultavia eroja äänen kvaliteetissa.

3 thoughts on “Passaggio – siirtymä rekisterien välillä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *