3 lähestymistapaa, joilla löydät sisäisen laulutaitosi

Jokainen voi kehittää omaa äänenkäyttöään paremmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ääni kehittyy laulajan haluamaan suuntaan. Yleensä laulutunneille hakeutuva haluaa esimerkiksi päästä eroon äänen kiristymisestä, löytää äänestään erilaisia voimakkuuksia tai vaikkapa kehittää tulkintataitojaan ja syventyä eri musiikkityyleihin. Miten erilaisia taitoja ja ominaisuuksia sitten harjoitellaan? Tavoitteen saavuttamiseksi on useita eri reittejä. Yleensä Continue Reading

Lisää etäisyyttä lauluun

Tässä artikkelissa pohdiskelemme pandemian pitempiaikaisia vaikutuksia laulamiseen, mutta muistutamme, että emme ole virologeja tai lääketieteen asiantuntijoita. Artikkeliamme ei saa siksi pitää suosituksena tai ohjeena esim. laulukoulutuksen tai kuorotoiminnan toteutukselle. Laulamisen turvallisuutta mietitään paljon näinä päivänä varsinkin kuoroissa. Monia askarruttaa se, voiko samassa tilassa ylipäätään laulaa turvallisesti olipa kyseessä laulutunti, kuoroharjoitus Continue Reading

Ääni muokkantuu ääntöväylässä

Ääni syntyy ilmavirran ja äänihuulten värähtelyn tuloksena, mutta se on vasta lauluäänen alkupiste. Ääni kulkee sen jälkeen “ulos” ääntöväyläksi kutsuttua reittiä pitkin samalla muokkautuen ja vahvistuen monin tavoin. via GIPHY Ääntöväylässä muokataan monia asioita: Siellä tuotetaan vokaalit ja konsonantit eli artikulaatio Ääntöväylän muoto ja koko vaikuttavat äänen resonointiin: asetukset määrittelevät Continue Reading

Mitä on twang laulamisessa ja miksi sitä käytetään laulussa?

Twang, squillo, laulajan formantti… Twangia kutsutaan monella nimellä erilaisten laulutyylien mukaan. Sen hyödyt laulamisessa ovat moninaiset ja sitä voikin kuulla käytettävän niin ooppera-, rock- kuin kansanlaulajankin äänessä. Mitä twang siis on ja miksi sitä käytetään laulamisessa? Mitä on twang? Twangin määritelmät vaihtelevat jonkin verran, mutta yleensä sillä kuvataan äänen terävyyttä Continue Reading

Laulukoulutuksen uudet tuulet

Pandemia muuttaa maailmaa pysyvästi ja niin myös laulukoulutusta. Etäisyyden pitäminen toisiin ei ole ohimenevä asia ja vaikuttaa myös laulunopetukseen, vaikka lähiopetus olisikin mahdollista. Siksi on tarpeen miettiä laulukoulutusta uudella tavalla ja löytää keinoja laulajien auttamiseen laadukkaasti, mutta lähikontaktit minimoiden. Lähiopetus vai etäopetus vai molemmat? Laulun etäopetuksessa ei pystytä tekemään täysin Continue Reading