Chiaroscuro: Kirkkauden ja tummuuden liitto

Klassisessa laulussa chiaroscurolla (ital.) tarkoitetaan ihannetta, jolloin äänessä ovat läsnä yhtä aikaa kirkkaus (chiaro) sekä tummuus (oscuro). Näiden kahden ääripään yhdistäminen saa aikaan rikkaasti soivan äänen, jossa on laaja yläsävelten spektri. Klassisessa laulussa chiaroscuron täydellinen balanssi on tila, johon pyritään. Chiaroscurossa on yhtä aikaa läsnä kaksi ikäänkuin vastakkain toimivaa voimaa: Continue Reading