Mitä rintaääni on ja miten se tehdään?

Rintaääni on yksi äänirekistereistä. Termillä tarkoitetaan laulamisessa

  • äänialueen matalaa osaa
  • laulajan tuntemuksia siitä, missä ääni resonoi
  • äänihuulten värähtelytapaa, mekanismia 1
  • voimakasta, puheenomaista ääntä (äänen laatua)

Laulajan kuuloon ja tuntemukseen perustuvat määritelmät rintaäänestä eivät ole yhtä tarkkoja kuin äänihuulten värähtelytapaan perustuva määritelmä, joten käsittelemme kaikkia osa-alueita erillisinä asioina tässä artikkelissa.

1. Rintarekisteri äänialueena

Rintaäänella (rintarekisterillä, puherekisterillä, modaalirekisterillä) kuvataan naisten matalaa lauluäänialuetta ja miesten matalaa- ja keskialuetta. Määritelmä perustuu pitkälti laulajan tuntemukseen siitä, missä rintaääni resonoi. Yleisimmin rintaäänialueeksi mielletään lauluäänet d1-f1- alapuolella sekä miehillä että naisilla.

Rintaääniala voidaan määritellä myös äänihuulten värähtelemisen näkökulmasta ja käsittelemme sitä kohdassa 3.

2. Rintaääni tuntuu rinnassa

Termi rintaääni kuvailee sitä, miltä ja missä 330 Hz (sävel e1) alapuolella tuotetut sävelet tuntuvat.

Rintaääni siis

  • tuntuu resonointina rinnassa
  • kuulostaa voimakkaalta ja
  • viihtyy parhaiten puhealueella.

Äänen resonointia rinnassa koetaan ja äänen puheenomaisuutta kuullaan kuitenkin myös rintaäänialueen yläpuolella. Silloin kyseessä on rintaäänitermin käyttö äänen laadun määrittelemisessä ja käsittelemme sitä kohdassa 4.

3. Rintaääni äänihuulten värähtelytavan näkökulmasta

Äänihuulten värähtely saa ilman värähtelemään ääniraossa (äänihuulten välissä) synnyttäen äänen. Mitä nopeampaa värähtely on, sitä korkeampi ääni ja vastaavasti mitä hitaampaa värähtely on, sitä matalampi ääni. Yksinkertaistettuna värähtelynopeuden vaihtuminen tapahtuu äänihuulten venymisen ja ohentumisen (ylöspäin) sekä supistumisen ja paksuuntumisen (alaspäin) seurauksena.

Äänialueen alaosassa, rintaäänialueella siis, äänihuulet eivät vielä juurikaan veny ja ohene. Sävelkorkeuksien tuottoon osallistuu lähinnä vain äänihuulilihas. Ylempänä, noin d1-f1 sävelten yläpuolella, tarvitaan myös cricothyroid-lihaksen aktiivisuutta sävelkorkeuksien tuottamisessa.

Vocal fold animated

4. Rintaääni äänen laadun määritelmänä

Rintaäänisoundi on osa niin rytmimusiikin- kuin klassisenkin musiikin lauluperinnettä. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että naiset käyttävät rintaääntä keskimäärin enemmän rytmimusiikissa kuin klassisessa laulussa. Miehillä rintaäänialuetta on enemmän niin rytmi- kuin klassisessa musiikissa.

Määritelmien haasteet

Kuten edellä kirjoitimme, rintaäänellä tarkoitetaan erilaisia asioita. Selkeyden vuoksi on hyvä muistaa asiayhteys; puhutaanko rintaäänialueesta vai rintaäänisoundista. Huolimatta monista määritelmistä, rintaäänitermiä on käytetty ja käytetään edelleen hyvin tuloksin laulukoulutuksessa.

9 thoughts on “Mitä rintaääni on ja miten se tehdään?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *