Mitä rintaääni on ja miten se tehdään?

Rintaääni on yksi äänirekistereistä. Termillä tarkoitetaan laulamisessa äänialueen matalaa osaa laulajan tuntemuksia siitä, missä ääni resonoi äänihuulten värähtelytapaa, mekanismia 1 voimakasta, puheenomaista ääntä (äänen laatua) Laulajan kuuloon ja tuntemukseen perustuvat määritelmät rintaäänestä eivät ole yhtä tarkkoja kuin äänihuulten värähtelytapaan perustuva määritelmä, joten käsittelemme kaikkia osa-alueita erillisinä asioina tässä artikkelissa. 1. Continue Reading