Mitä on laulamisen hengitystuki?

Hengitystukea pidetään monen laulamiseen liittyvän ongelman ratkaisun avaimena. Mitä hengitystuki/ laulutuki on ja miten se tehdään? Miten hengitetään oikein laulaessa?

”Käytä tukea”

Äänen tuottamiseen tarvitaan ilmavirtaa. Se on voima, joka saa äänihuulet värähtelemään synnyttäen äänen. Laulaessa ilmavirran täytyy sopeutua jatkuviin muutoksiin (esim. äänen voimakkuus, sanat, laulutyyli) kurkunpäässä ja ääntöväylässä. Tämä sopeuttaminen tapahtuu hengityslihasten avulla. Niinpä kun puhumme hengitystuesta, puhummekin oikeasti lihastyöstä, jonka seurauksena ilmavirta muuttuu ja sopeutuu.

Tuki on lihastyötä

Hengitystuen tarkoituksena on vakauttaa lauluääntä ja helpottaa halutulla tavalla laulamista. Hengitystuki toteutuu, kun uloshengityksen ilmavirta kohtaa äänihuulet sopivassa suhteessa eli sopivassa ääntöbalanssissa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että uloshengityslihasten lisäksi myös muut keskivartalon lihakset (mm. sisäänhengityslihakset) ovat aktiivisia säädellen ulostuloilman virtausta.

Laulaja kokee hengitystuen yleensä laulamisen helppoutena, äänen kantavuutena, intensiteetin ja/ tai voimakkuuden lisäyksenä ja äänen vakautena. Hyvä tuki kuuluu usein äänen soinnin rikkautena ja äänen tasalaatuisuutena.

Tuen aktivoiminen

Nelikulmainen lannelihas

Miten edellä mainittu hengitystuki, hengityslihasten avulla tapahtuva ilmavirran säätely ja äänen vakauttaminen, toteutetaan käytännössä? Tuen aktivointiin käytetään monenlaisia ohjeita, joista kaikista ei laulajien parissa olla täysin yksimielisiä. On esimerkiksi koulukuntia, joissa tuki kuvataan alavatsan sisäänpäin tapahtuvana liikkeenä, ja koulukuntia, joissa tukea pidetään kylkien ulospäin tuntuvana toimintana uloshengityksessä.

Yksi tapa hengitystuen aktivointiin toteutuu alaselän kautta. Alaselän keskellä sijaitseva nelikulmainen lannelihas vaikuttaa epäsuorasti hengitykseen. Sen avulla voidaan aktivoida hengitystuki eli saada sekä sisäänhengityslihakset että uloshengityslihakset toimimaan yhtä aikaa.

Hengitystuen tarkoituksena on vakauttaa lauluääntä ja helpottaa laulamista halutulla tavalla.

Liian vähän tukea?

Hengitystuen puuttuessa ilma virtaa laulamisen aikana ulos ilman sisäänhengityslihasten ”jarruttavaa” vaikutusta. Samalla vähenee kurkunpäähän ja ääntöväylään kohdistuva vakauttava vaikutus. Laulutavasta riippuen sillä saattaa olla iso tai olematon merkitys laulamiseen tai jotain siltä väliltä. Kepeästi huokoisella äänellä laulavalle ei hengitystuella ole välttämättä tarvetta, mutta oopperalaulaja ei tule toimeen ilman sitä.

Hengitys vaikuttaa ääneen jo ennen kuin se kuullaan. Sisäänhengitysvaiheessa ääntöväylä ja kurkunpää valmistautuvat laulamiseen. Jos tämä valmistautuminen jää vaillinaiseksi esimerkiksi turhien jännitteiden muodossa, ei hengitystuella pelkästään voida korjata asiaa. Silti tämä saatetaan kokea laulutuen puutteena.

Liian paljon tukea?

Hengitystuen suurin väärinymmärrys liittyy liian kovaan ilmanpaineeseen laulamisen aikana. Ilman voimakkaasti ulostyöntäminen saa aikaan kuroutumista kurkunpäässä, mistä seuraa monenlaisia hankaluuksia, pahimmillaan äänihuulten vaurioituminen.

Hengitystukeen liittyy usein myös termi syvähengitys, joka tarkoittaa sitä, että pallea pääsee laskeutumaan vapaasti alas sisäänhengityksen aikana. Syvähengitystä pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä hengitystuen aktivoinnin kannalta. Kun unohdetaan hengityksen elastisuuden ja muutoksiin sopeutumisen tarve, niin syvähengitystäkin voi tehdä liikaa.

Hengitystukea harjoitellessa on hyvä muistaa, ettei ole vain yhtä oikeaa lauluhengitystapaa.

Valjasta lauluhengitys tehokkaasti hyödyksesi

Käsittelemme ke 6.5.2020 Lauluhengitys-onlinetyöpajassamme sitä, miten erilaisilla tavoilla hengitys käyttäytyy erilaisissa laulutyyleissä, mitä vaikutuksia sillä on laulamiseen, sekä miten sitä voi harjoitella tehokkaasti. Lisäksi huomioimme myös yleisimmät ongelmat, joita voi tulla eteen, sekä miten ne ratkaistaan. Jos aihe kiinnostaa, tervetuloa mukaan!

Lauluhengitys-onlinetyöpaja keskiviikkona 6.5.2020.

7 thoughts on “Mitä on laulamisen hengitystuki?

  1. Paluuviite: Oikea lauluhengitys?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *