3 lähestymistapaa, joilla löydät sisäisen laulutaitosi

Jokainen voi kehittää omaa äänenkäyttöään paremmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ääni kehittyy laulajan haluamaan suuntaan. Yleensä laulutunneille hakeutuva haluaa esimerkiksi päästä eroon äänen kiristymisestä, löytää äänestään erilaisia voimakkuuksia tai vaikkapa kehittää tulkintataitojaan ja syventyä eri musiikkityyleihin. Miten erilaisia taitoja ja ominaisuuksia sitten harjoitellaan? Tavoitteen saavuttamiseksi on useita eri reittejä. Yleensä laulaja mieltää jonkin lähestymistavan itselleen helpoimmaksi lähtöalustaksi, mutta niistä jokaisessa voi kehittyä.

Kolme kehityksen tietä

Lauluäänen kehittämisen ytimessä on lauluinstrumentin toiminnan muuttaminen haluttuun suuntaan, sekä uuden toiminnon vakiinnuttaminen harjoittelulla. Uutta haluttua toimintoa voi etsiä esimerkiksi kolmella seuraavalla tavalla:

  • tunteet ja emootiot
  • mielikuvat
  • konkreettisen toiminnon hakeminen (lihastyön tunnistaminen)

Oletko suurten tunteiden kanava?

Onko erilaisiin tunnetiloihin heittäytyminen sinulle helppoa? Oletko hyvin kosketuksissa omiin tunteisiisi? Voi olla, että erilaisten tunnetilojen hyödyntäminen auttaa sinua löytämään uusia ulottuvuuksia äänestäsi. Tärkeää onkin sallia erilaisten emootioiden muuttaa ääntä, mutta toisaalta varmistaa, että tunnetila nimenomaan auttaa laulamista, eikä tee päinvastaista, kuten aiheuta äänen kiristymistä tai puskemista.

Kokeile esimerkiksi seuraavia:

Kuvittele, että olet vihainen. Miltä se tuntuu kurkussa, kehossa, suussa? Sitten vaihda tunne vaikkapa iloiseen riemuun. Käy uudelleen läpi kurkku, keho ja suu. Kokeile laulaa molemmilla tunteilla. Muuttuiko äänesi?

Oletko abstrakti ajattelija?

Sanoitatko tuntemuksiasi mieluusti omilla termeilläsi ja mielikuvillasi? Lämpeätkö mieluummin mielikuvalle kuin fysiologisen toiminnan selitykselle? Todennäköisesti saat kiinni erilaisista laulussa tarvittavista toiminnoista helposti mielikuvien kautta.

Kokeile esimerkiksi seuraavia:

Kuvittele, että sinulla on megafoni niskassa, jonka kautta laulat. Vaikuttiko se ääneesi? Laula seuraavaksi niin, että kurkussasi on ruusu, joka aukeaa täyteen kukkaansa. Miltä se tuntui?

Oletko looginen päättelijä?

Pähkäiletkö usein loogisia syitä asioiden taustalla? Miellyttääkö sinua selkeiden syy–seuraus -suhteiden ymmärtäminen? Jos tunteet tai mielikuvat eivät yleensä aukea sinulle merkittävällä tavalla, voi olla, että opit parhaiten silloin, kun ymmärrät, miten ääni toimii fysiologisesti. “Nosta pehmeää kitalakea” on selkeästi konkreettisempi ohje kuin “kuvittele, että suusi katossa on säteilevä valopallo”, vaikka molemmat ohjeet voivat saada aikaan saman reaktion kahdessa eri laulajassa. Konkreettisten toimintojen tunteminen ja tunnistaminen omassa instrumentissa kehittää laulajan reflektointikykyjä.

Kolmen tien symbioosi

Omat tavoitteet äänenkäytössä voidaan saavuttaa monen reitin tai yhdistelmän kautta. Esimerkkinä: kielen asentoon voidaan vaikuttaa suoraan, esimerkiksi ohjeella “laita kieli tähän asentoon”, tai välillisesti mielikuvan kautta: “kuvittele, että täällä haisee pahalle”, jolloin oppilas saattaa nyrpistää nenää, joka vaikuttaa kielen asentoon ja ääntöväylän muotoon. Olennaista oppimisprosessissa on opettajan ohjaus oikeaan suuntaan, jotta haluttu toiminto löydetään ja vakautetaan.

Kuten alussa mainittiin, tavallista on, että yksi väylä tuntuu laulajasta yleensä tutuimmalta ja helpoimmin lähestyttävältä. Erilaisten näkökulmien harjoittelu ja omaksuminen laulunopiskelussa on kuitenkin erittäin tehokas keino kehittää omia instrumentti-, tekniikka-, tulkinta- ja reflektointitaitoja. Mitä parempi kussakin osa-alueessa on, sitä syvemmän ymmärryksen omasta äänestään on mahdollista saavuttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *