Vinkkejä kuoron etäharjoitteluun 2: Etästemmikset

Etäkuoroharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja, sillä kaikista olennaisin, yhdessä laulaminen, ei onnistu nykytekniikalla verkon kautta. Normaalien kuoroharjoitusten siirtäminen sellaisenaan videoyhteyden päähän ei siis toimi.

Nettiyhteyden avulla voidaan kuitenkin jatkaa

 • harjoittelua
 • ylläpitää laulurutiinia
 • tehdä kuorolaulajien välistä yhteistyötä
 • vahvistaa kuoron yhteishenkeä
 • kehittää tulkintaa
 • opetella uusia asioita.

Tämä artikkelisarja esittelee erilaisia vinkkejä etäkuoroharjoitusten toteuttamiseen.

Stemmojen harjoittelu

Riippuen kuoron laulajien nuotinlukutaidosta, suurempi tai pienempi osa kuoroharjoituksista menee omien stemmojen harjoitteluun. Varsinkin ne kuorot, joissa tarvitaan enemmän aikaa tähän osioon, hyötyvät etästemmiksistä tulevaisuudessakin:

 1. Yhteinen aika on usein helpompi löytää, kun osallistua voi mistä vaan nettiyhteyden päässä.
 2. Stemmiksen voi nauhoittaa esim. Zoomissa ja jakaa videona tai audiona poissaolleille ja käyttää muina päivinä kertauksena omassa harjoittelussa.
 3. Stemmaharjoitus ei vie aikaa normaaleista kuoroharjoituksista, eivätkä muut laulajat joudu odottelemaan toisen stemman harjoitellessa. Yhteisen harjoitusajan käyttö tehostuu.
 4. Myös muiden stemmojen laulajat voivat osallistua laulamalla omaa stemmaansa videoyhteyden tuodessa korviin toisen stemman. Tämä sopii niille, jotka kaipaavat lisää haastetta.
 5. Stemmoja on monen mielestä hauskempaa ja motivoivampaa harjoitella stemmakavereiden kanssa kuin yksin.

Etäyhteyden luominen

Etästemmiksen voi pitää videoyhteyden avulla. Suosituimpia käytössä olevia ohjelmia ovat mm. Skype, Teams, Zoom ja Facebook Live. Etästemmistä varten osallistujat tarvitsevat tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, verkkoyhteyden sekä rauhallisen tilan, jossa voi laulaa.

Etästemmiksen vetäjän kannattaa tarkistaa ja kokeilla mikrofoni- ym. säädöt kuntoon ennen stemmistä. Joskus älypuhelimen mikrofoni antaa parhaan lopputuloksen, toisella käyttäjällä ulkopuolinen yleismikrofoni. Säätöasetukset kannattaa myös laittaa kuntoon, sillä käytettävät ohjelmat on suunniteltu ensisijaisesti puheäänen välittämiseen. Soittimen äänen kone voi tulkita hälyksi tai muuttaa sen äänen kuulijoille epämiellyttäväksi.

Yksi stemma vai monta stemmaa kerrallaan?

Etästemmiksen voi pitää yhden tai useamman stemman kanssa kerrallaan. Koko kuoron stemmikset onnistuvat jakamalla laulajat eri ryhmiin. Esimerkiksi Zoomissa tämän voi tehdä Breakout Room -toiminnon avulla. Kuoronjohtaja voi olla kerrallaan vain yhdessä ryhmässä, joten jokainen harjoitteleva ryhmä tarvitsee oman vetäjän.

Käytännön vinkkejä etästemmikseen

Stemmaharjoituksen vetäjä voi laulaa ja/tai soittaa pianolla stemmoja ja muut laulajat laulavat kotonaan ohjelman mikrofoni mykistettynä. Tämä siksi, että yhteys luo pienen viiveen ja jos kaikki laulavat mikrofonit päällä, tuloksena on hallitsematon kakofonia. Kun stemma alkaa sujua, pianolla voi soittaa muidenkin stemmojen osuuksia tai käyttää stemmanauhoja etätreenien apuna.

Etästemmaharjoitus on interaktiivinen tilaisuus: siinä on mahdollisuus kysyä ja pyytää kertauksia hankalista kohdista. Siksi on tärkeää luoda luottavainen ja turvallinen ilmapiiri jopa jopa siinä määrin, että ryhmässä uskaltaa laulaa tarvittaessa yksinkin muiden kuullen.

Kuoronjohtaja voi harjoittelun ohessa kertoa, millaista fraseerausta tai dynamiikkaa hän haluaa, sekä taiteellisia näkemyksiään. Myös lauluteknisiä vinkkejä voi välittää etästemmiksissä. Näitä seikkoja kannattaa korostaa ettei harjoitus mene pelkästään läpilaulamiseksi.

Etästemmis voi olla silmiä (ja korvia!) avaava paikka kuorolaulajalle. Kun muista laulajista ei saa tukea, on pakko opetella ottamaan itse vastuuta oman stemman osaamisesta. Joillekin voi olla järkytys, kun laulu ei sujukaan, kuten kuoroharjoituksissa normaalisti. Toiset laulajat, varsinkin matalissa stemmoissa, kokevat hyvänä asiana, kun oman äänen kuulee helposti muiden sitä peittämättä.

Etästemmiksen haasteet

Muutamat asiat voivat hankaloittaa etästemmiksien toteutumista. Niistä etukäteen kertominen auttaa laulajia järjestämään mahdollisimman otolliset harjoitusolosuhteet itselleen ja estää monta pettymystä.

 • Huono verkkoyhteys katkoo ääntä ja videota. Varsinkin kuoronjohtajan on syytä tarkistaa, ettei tätä ongelmaa tule hänen päästään, jolloin se vaikuttaa kaikkien kokemukseen. Myös verkkoruuhkat voivat vaikuttaa varsinkin nyt, kun käyttöä on normaalia runsaammin.
 • Videoyhteydet eivät toimi vanhoilla tietokoneilla. Kaikilta laulajilta ei välttämättä löydy toimivia laitteita, vaikka suurimmalla osalla on älypuhelimet.
 • Sopivan laulutilan puute nujertaa innokkaimmankin laulajan. Kaikilta ei löydy kotoa sopivaa nurkkausta, jossa voi rauhassa laulaa sydämensä kyllyydestä. Perhe ja naapurit on otettava huomioon. Keksikää yhdessä sopivia etästemmispaikkoja, joita voi käyttää myös näinä aikoina, kun välttelemme ihmiskontakteja: saunan pukuhuone, talonyhtiön varasto, lähimetsä…
 • On ymmärrettävää, että jos on koko päivän istunut päätelaitteen edessä videokokouksissa, illalla ei kiinnosta saman jatkaminen edes rakkaan kuorolaulun parissa. Välttäkää siis pitkiä harjoituksia. 90 minuuttia on hyväksi havaittu maksimi, mutta puolen tunnin pikatreenikin voi riittää innon ja motivaation lisäämiseen.

Muut tämän sarjan artikkelit:

One thought on “Vinkkejä kuoron etäharjoitteluun 2: Etästemmikset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *