Vinkkejä kuoron etäharjoitteluun 1: Etäkuorotreenit

Etäkuoroharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja, sillä kaikista olennaisin, yhdessä laulaminen, ei onnistu nykytekniikalla verkon kautta. Normaalien kuoroharjoitusten siirtäminen sellaisenaan videoyhteyden päähän ei siis toimi.

Nettiyhteyden avulla voidaan kuitenkin

 • jatkaa harjoittelua
 • ylläpitää laulurutiinia
 • tehdä kuorolaulajien välistä yhteistyötä
 • vahvistaa kuoron yhteishenkeä
 • kehittää tulkintaa
 • opetella uusia asioita.

Tämä artikkelisarja esittelee vinkkejä etäkuoroharjoitusten toteuttamiseen.

Etäkuorotreeni motivoi ja yhdistää

Etäkuorotreenit ovat erityisen tärkeät silloin, kun kuoro ei voi kokoontua säännöllisesti yhteen. Etäkuorotreenien tärkein tehtävä on ylläpitää harjoitusrutiinia, motivoida ja voimaannuttaa laulajia, vahvistaa kuoroyhteisöä sekä toimia interaktiivisena tapaamispaikkana. Toisten näkeminen videogalleriassa lisää yhdessä tekemisen tunnetta.

Etäyhteyden luominen

Etökuorotreenin voi pitää videoyhteyden avulla. Suosituimpia käytössä olevia ohjelmia ovat Skype, Teams, Zoom, Facebook Live ja WhatsApp. Etätreeniä varten osallistujat tarvitsevat tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, verkkoyhteyden sekä rauhallisen tilan, jossa voi laulaa.

Kuoronjohtajan kannattaa tarkistaa ja kokeilla mikrofoni- ym. säädöt kuntoon ennen etäharjoitusta. Joskus älypuhelimen mikrofoni antaa parhaan lopputuloksen, toisen kerran ulkopuolinen yleismikrofoni. Säätöasetukset kannattaa myös laittaa kuntoon, sillä käytettävät ohjelmat on suunniteltu ensisijaisesti puheäänen välittämiseen. Soittimen äänen kone voi tulkita hälyksi tai muuttaa sen äänen kuulijoille epämiellyttäväksi.

Mieluummin lyhyt ja tehokas etätreeni

Etäkuoroharjoituksen sopivaa mittaa on hankala määritellä. Se riippuu sisällöstä. Useimmiten se kuitenkin tarkoittaa n. 60 – 90 minuutin harjoitusta videoyhteyden avulla. Koska yhteissoinnin kehittäminen ei ole mahdollista, etäkuoroharjoituksessa kannattaa keskittyä musiikillisiin-, tulkinnallisiin– ja tarvittaessa myös lauluteknisiin seikkoihin. Etäkuoroharjoitus on myös oiva paikka kehittää laulajien reflektointitaitoja.

Stemmikset erikseen

Stemmojen harjoittelu kannattaa ehdottomasti tehdä etästemmiksinä eikä koko kuoron yhteisenä harjoituksena, ellei harjoituksessa jaeta stemmoja eri ryhmiin. Esimerkiksi Zoomissa laulajat voi jakaa “stemmahuoneisiin” Breakout Room -toiminnon kautta. Silloin jokaisessa ryhmässä täytyy olla oma vetäjä, sillä koronjohtaja voi olla vain yhdessä “huoneessa” kerrallaan. Stemmaharjoittelun jälkeen voidaan palata takaisin “yhteen”.

Stemmanauhoitukset ovat hyödyllisiä myös etäkuorotreeneissä

Koska etäkuorotreeneissä ei pystytä laulamaan yhdessä siten, että toisia laulajia kuulee, kannattaa kuoroharjoitukseen valmistautua stemmanauhoituksia tekemällä. Etäkuoroharjoituksessa laulaja kuulee vain itsensä sekä kuoronjohtajan videon avulla toimittaman äänen (laulu, piano, äänite).

Stemmanauhoitusten käyttö etätreeneissä vapauttaa kuoronjohtajan johtamaan pianon äärestä tai laulamasta. Lisäksi ne ovat oiva apu omatoimiseen harjoitteluun.

Etäkuorotreenin sisältö

Mikrofonit kiinni

Jotta etäkuoroharjoitus toimii, kaikkien muiden paitsi kuoronjohtajan mikrofonit mykistetään. Laulajat kuulevat siis vain itseään, eivät toisia. Kuultava ääni tulee joko suoraan tietokoneelta (ilman johtamista) tai kuoronjohtajan käyttämän mikrofonin kautta. Kysymysten ja keskustelun aikana mikrofoni laitetaan päälle.

Ääniharjoituksilla liikkeelle

Stemmakuoroharjoituksen voi aloittaa ääniharjoituksilla, kuten tavallisetkin harjoitukset. Kuoronjohtaja voi laulaa harjoituksia itse mallina ja/ tai soittaa niitä pianolla. Jotta ääniharjoitukset eivät mene pelkästään mekaanisiksi toistoiksi ilman palautetta, niitä kannattaa tehdä kiinnostavammiksi esimerkiksi pyytämällä laulajia laulamaan hiljaa tai voimakkaasti, tekemään crescendon tai diminuendon harjoituksen aikana, laulamaan niitä eri soundeilla, tunnetiloilla jne.

Keskitytään lauluihin, joiden stemmat osataan

Etäkuorotreeneissä kannattaa laulaa lauluja, joiden stemmat sujuvat jo edes jotenkin, varsinkin jos kyseessä on kuoro, jonka laulajat tarvitsevat paljon apua stemmojen opettelussa. Taitavat solfaajat ja nuottien osaajat pystyvät laulamaan uusiakin lauluja suoraan ”yhdessä”.

Johtamisen ja stemmanauhoitusten yhdistelmä

Kaikista toimivimmaksi käytännössä on osoittautunut käytäntö, jossa kuoronjohtaja johtaa videon välityksellä kaikkien stemmojen nauhoituksen samalla soidessa. Tämä siksi, että kuorolaiset saavat äänitteestä harmonian, johon virittävät äänensä, ja toisaalta näkevät johtajan eleet laulamisen aikana, jolloin päästään kehittämään myös johtajan ja laulajan välistä viestintää.

Mikäli nettiyhteys on tahmea, soiva musiikki ja eleet voivat olla eri tahdissa, mutta hyvillä yhteyksillä päästään lähelle yhtäaikaisuutta. Stemmaäänite täytyy soittaa kaiuttimien ja kuoronjohtajan puheessaan käyttämän mikrofonin kautta, ei suoraan koneelta. Muutoin johtamisen ja musiikin eriaikaisuus menee häiritseväksi.

Etäkuoroharjoituksessa harjoituksessa kannattaa keskittyä musiikillisiin ja tulkinnallisiin asioihin; miten fraseerataan tai painotetaan, millaista dynamiikkaa käytetään, mitä asioita halutaan korostaa, mistä kappale kertoo, mikä on sen tunnelma, kenelle se lauletaan jne.

Etäkuorotreenin haasteet

Muutamat asiat voivat hankaloittaa etätreenien toteutumista. Niistä etukäteen kertominen auttaa laulajia järjestämään mahdollisimman otolliset harjoitusolosuhteet itselleen. Toisaalta tieto myös estää monta pettymystä.

 • Huono verkkoyhteys katkoo ääntä ja videota. Varsinkin kuoronjohtajan on syytä tarkistaa, ettei tätä ongelmaa tule hänen päästään, jolloin se vaikuttaa kaikkien kokemukseen. Myös verkkoruuhkat voivat vaikuttaa varsinkin nyt, kun käyttöä on normaalia runsaammin.
 • Mikäli äänen säädöt eivät ole kunnossa, varsinkin pianon tai soitetun musiikin ääni voi muuttua kuulijalle hyvin epämiellyttäväksi. Esimerkiksi Zoom-ohjelmaa käytettäessä on syytä muistaa poistaa automaattinen äänenvoimakkuuden säätö sekä ottaa käyttöön Original Sound -toiminto.
 • Videoyhteydet eivät toimi vanhoilla tietokoneilla. Kaikilta laulajilta ei välttämättä löydy toimivia laitteita, vaikka suurimmalla osalla on älypuhelimet.
 • Sopivan laulutilan puute nujertaa innokkaimmankin laulajan. Kaikilta ei löydy kotoa sopivaa nurkkausta, jossa voi rauhassa laulaa sydämensä kyllyydestä. Perhe ja naapurit on otettava huomioon. Keksikää yhdessä sopivia etätreenipaikkoja, joita voi käyttää myös näinä aikoina, kun välttelemme ihmiskontakteja: saunan pukuhuone, talonyhtiön varasto, lähimetsä…
 • On ymmärrettävää, että jos on koko päivän istunut päätelaitteen edessä videokokouksissa, illalla ei kiinnosta saman jatkaminen edes rakkaan kuorolaulun parissa. Välttäkää siis pitkiä harjoituksia. 90 minuuttia kerrallaan on hyväksi havaittu maksimi, mutta puolen tunnin pikatreenikin voi riittää innon ja motivaation lisäämiseen.

Muut tämän sarjan artikkelit:

https://www.instagram.com/p/B-J23EhF4kC/?utm_source=ig_web_copy_link

3 thoughts on “Vinkkejä kuoron etäharjoitteluun 1: Etäkuorotreenit

Comments are closed.