3 lähestymistapaa, joilla löydät sisäisen laulutaitosi

Jokainen voi kehittää omaa äänenkäyttöään paremmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ääni kehittyy laulajan haluamaan suuntaan. Yleensä laulutunneille hakeutuva haluaa esimerkiksi päästä eroon äänen kiristymisestä, löytää äänestään erilaisia voimakkuuksia tai vaikkapa kehittää tulkintataitojaan ja syventyä eri musiikkityyleihin. Miten erilaisia taitoja ja ominaisuuksia sitten harjoitellaan? Tavoitteen saavuttamiseksi on useita eri reittejä. Yleensä Continue Reading