Ääni muokkantuu ääntöväylässä

Ääni syntyy ilmavirran ja äänihuulten värähtelyn tuloksena, mutta se on vasta lauluäänen alkupiste. Ääni kulkee sen jälkeen “ulos” ääntöväyläksi kutsuttua reittiä pitkin samalla muokkautuen ja vahvistuen monin tavoin. via GIPHY Ääntöväylässä muokataan monia asioita: Siellä tuotetaan vokaalit ja konsonantit eli artikulaatio Ääntöväylän muoto ja koko vaikuttavat äänen resonointiin: asetukset määrittelevät Continue Reading