Lisää etäisyyttä lauluun

Tässä artikkelissa pohdiskelemme pandemian pitempiaikaisia vaikutuksia laulamiseen, mutta muistutamme, että emme ole virologeja tai lääketieteen asiantuntijoita. Artikkeliamme ei saa siksi pitää suosituksena tai ohjeena esim. laulukoulutuksen tai kuorotoiminnan toteutukselle. Laulamisen turvallisuutta mietitään paljon näinä päivänä varsinkin kuoroissa. Monia askarruttaa se, voiko samassa tilassa ylipäätään laulaa turvallisesti olipa kyseessä laulutunti, kuoroharjoitus Continue Reading