Laulukoulutuksen uudet tuulet

Pandemia muuttaa maailmaa pysyvästi ja niin myös laulukoulutusta. Etäisyyden pitäminen toisiin ei ole ohimenevä asia ja vaikuttaa myös laulunopetukseen, vaikka lähiopetus olisikin mahdollista. Siksi on tarpeen miettiä laulukoulutusta uudella tavalla ja löytää keinoja laulajien auttamiseen laadukkaasti, mutta lähikontaktit minimoiden.

Lähiopetus vai etäopetus vai molemmat?

Laulun etäopetuksessa ei pystytä tekemään täysin samoja asioita kuin laulutunneilla on totuttu tekemään. Toisaalta etäopetus avaa toisenlaisia mahdollisuuksia, joita ei ole lähiopetuksessa yleensä hyödynnetty. Lähiopetuksen ja etäopetuksen parhaat puolet yhdistämällä monimuotokoulutukseksi voidaankin nostaa laulukoulutus täysin uudelle tasolle, joka hyödyttää sekä lauluoppilaita että laulunopettajia.

Mitä kannattaa tehdä lähiopetuksessa ja mitä etäopetuksessa?

Lähikontaktien välttäminen alkaa mietinnällä siitä, mitkä asiat voidaan toteuttaa hyvin etäopetuksen kautta ja mitkä asiat toimivat paremmin lähiopetuksessa.

Asiaa voi lähestyä myös pohdinnalla siitä, mitä asioita voi opiskella itsenäisesti tai ryhmässä, sillä nämä seikat ovat yleensä myös niitä, joita voidaan toteuttaa video-opetuksen kautta tai itsenäisesti tutustuen lukemalla tai videoita katsomalla. Tämä käytäntö johdattaa luontevasti myös käänteisen oppimisen hyödyntämiseen laulukoulutuksessa eli siihen, että opettajan kanssa käytetty aika käytetään syventämiseen ja soveltamiseen ja uusiin asioihin tutustutaan ensin itsenäisesti.

Samaan mietintään kuuluu myös se, kuinka usein lähiopetusta tarvitaan ylipäätään. Joissakin tapauksissa se voidaan jättää kokonaan pois, kuten monet videoyhteyden kautta opettaneet ja opiskelleet ovat havainneet. Voisiko joka toisen viikoittaisen lähitunnin pitää etätuntina ja joka toisen lähituntina? Tapahtuuko oppiminen pääasiassa etäopetuksena ja satunnaisemmin lähilaulutunnilla vai mikä näiden suhde on?

Oppimisen autonomia ja yhteisöllinen oppiminen etäopetuksen johtolankana

Etäopetus lisää automaattisesti lauluoppilaan autonomisuutta, sillä se “pakottaa” reflektoimaan enemmän ja toisaalta ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisesta. Tämä seikka parantaa usein oppimistuloksia, mutta se voi olla myös ahdistava kokemus, jos lauluoppilaalle jää tunne itseoppimiseen pakottamisesta.

Tämä voikin olla aikamoinen haaste riippuen siitä, millaisesta laulunopiskelijasta on kyse. Ammattiopiskelijan oletetaan olevan itse aktiivinen, mutta harrastaja saattaa hakea laulutunneilta enemmän laulamisen iloa ja voimaannuttavaa tekemistä kuin päämäärätietoista oppimista. Silloin hänelle tärkein asia voi jäädä lähes kokonaan pois etäopetuksen myötä, jos asiaa ei hoksata ottaa huomioon.

Laulun etäopetusta (ja lähiopetusta, mikäli vältetään tarpeettomia kontakteja) voi toteuttaa myös ryhmässä, mikä mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen monella tapaa. Yksi hyödyllinen keino on yhteisöllisten musiikkisovellusten käyttäminen. Näitä ovat mm. videosovellukset Acappella ja Letcappella sekä “pilvistudiot” Soundtrap ja BandLab.

Lähiopetuksen edut

Laulun lähiopetusta toteutetaan pääasiassa yksityisopetuksena, mutta osin myös ryhmäopetuksena. Lähiopetuksen vahvuuksia ovat mm. luonteva vuorovaikutus, voimakkaampi aistiminen kuulon ja tuntemuksen perusteella sekä fyysisen kosketuksen kautta opastaminen.

Lähitunneilla eivät myöskään vaikuta oppilaan tai opettajan tekniset välineet tai taito käyttää niitä, saati internet-yhteys. Etätunneilla äänen ja kuvan laatu voi vaihdella, millä on suuri vaikutus havainnointiin molemmin puolin. Lähitunnilla vastaavaa ongelmaa ei ole, tosin ei etätunneillakaan, mikäli laitteet ja verkkoyhteys ovat kunnossa.

Lähiopetuksessa on myös mahdollista musisoida yhdessä opettajan tai säestäjän kanssa. Nauhoitetut säestykset tai bändiosuudet eivät vastaa livetilanteita, mutta ovat loistava apu itsenäisessä harjoittelussa tai etäopetuksessa.

Etäopetuksen edut

Etäopetus on paljon muutakin kuin videoyhteyden kautta pidettyjä laulutunteja. Edellä mainitun lisäksi sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi videoarvioilla ja palautteilla, verkkoluennoilla ja -työpajoilla sekä yhteisöllisen työskentelyn mahdollistavien sovellusten kautta.

Kuten alussa mainittiin, monet etäopetuksessa hyvin toimivat osat ovat usein samoja, joita voi toteuttaa myös ryhmäopiskeluna, jota käytetään vielä suhteellisen vähän laulukoulutuksessa. Monia laulamisen osa-alueita voi hyvin opetella sekä ryhmässä että etänä. Tällaisia asioita ovat mm.

 • laulamisen fysiologia ja anatomia
 • laulutekniikka
 • musiikkityylit ja niiden ominaispiirteet
 • ohjelmistotuntemus
 • esityskäytännöt
 • musiikilliset taidot (teoria, säveltapailu jne.)

Miksi laulua kannattaa opiskella etäyhteyksien kautta?

Moni laulutunneilla kävijä on jättänyt tunnit pois tänä keväänä ajatuksella, että niitä voi jatkaa, kun pahin kriisi on ohitse. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että nykykäytäntö jatkuu pitkään pienin muutoksin. Tämä on samalla mahdollisuus muuttaa omaa lauluharrastusta ja laulunopiskelua toisenlaiseksi samalla turhia tartuntariskejä välttäen.

Miksi laulunopettajan kannattaa jatkaa etäopetusta?

Jo pelkästään sairastumisriskin alentamisen vuoksi etäopetus on kannattavaa. Samalla tämä on tilaisuus kehittää omaa opetusta siten, että oppilaan kanssa käytetty kontaktiaika voidaan käyttää mahdollisimman hyvin hänen hyväkseen. Kaikki mikä voidaan opettaa muuten kuin yksityistunnilla kannattaa toteuttaa toisin. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa kaikilta.

Etäopetuksen työkaluja

Tässä on tyypillisimpiä etäopetuksessa käytettyjä työkaluja.

Opetus videoyhteyden välityksellä

 • Zoom
 • Microsoft Teams
 • Messenger
 • Google Hangouts

Videoviestintä

 • Marco Polo
 • WhatsApp

Tiedostojen siirtäminen

 • Google Drive
 • Dropbox
 • WeTransfer

Yhteisöllinen työskentely

 • Soundtrap
 • BandLab
 • Acappella
 • Letscappell

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *