Kuorolaulu lisää hyvinvointia

Ei ole yllättävää, että kuorolaulu yhdistyy hyvään elämänlaatuun. Sitä on selitetty sosiaalisella pääomalla, voimaantumisella, mielialan kohenemisella jne. Yllättäen kyllä Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on saatu toisenlaisiakin tuloksia. Vanhemman aikuisväestön parissa on vertailtu kuorolaulajia ja ei-laulajia. Kuorolaulajat kokevat olevansa fyysisesti paremmassa kunnossa kuin ei-laulava vertailuryhmä. Psykologisessa hyvinvoinnissa ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien välillä.

Lähde:

Julene K. Johnson, Jukka Louhivuori, Eero Siljander: Comparison of well-being of older adult choir singers and the general population in Finland: A case-control study. Musicae Scientiae. https://doi.org/10.1177/1029864916644486