Laulaminen voi pidentää ikää

Laulamisen terveyshyötyjä on tutkittu tieteellisesti. Ei siis ole liioittelua sanoa, että laulaminen näyttää pidentävän ikää! Markku Hyypän tutkimuksesta kävi ilmi, että Pohjanmaalla asuvat ruotsinkieliset kuorolaulajat elivät muita selkeästi pidempään. Pidemmän eliniän takana näyttävät olevan kulttuuriharrastus sekä kuorolaulamisen mukana tuleva yhteisöllisyys. Hyyppä toteaakin Ylen haastattelussa: “Kulttuuriaktiiviset ihmiset elävät pidempään kuin esimerkiksi Continue Reading