Estill Voice Training -koulutuksemme

Toteutamme erilaisia Estill-koulutuksia sekä verkon kautta että lähiopetuksena. Osallistu järjestämillemme kursseille ja työpajoihin tai tilaa koulutus kuorollesi, työporukallesi tai oppilaitokseesi.


Mitä Estill Voice Training on?

Estill Voice Training (EVT) on tutkija ja laulupedagogi Jo Estillin kehittämä malli, jota käytetään äänenkäytön kehittämisessä, laulunopetuksessa, musiikkiteatterissa ja puheterapiassa ympäri maailmaa. Estill ei aseta esteettisiä ihanteita, vaan antaa avaimet monipuoliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Kaiken pohjana on tutkittu tieto äänielimistön toiminnasta ja eri toimintojen vaikutuksesta äänituotantoon. Estillissä yhdistyvät tiede ja käytännön soveltaminen. Estill Voice Training ei kuitenkaan ole oikotie, vaan se perustuu lihasten harjoittamiseen eriytetysti.

Estill Voice Trainingin ydin on Figures for Voice -äänikuviot. Kuvioista kootaan reseptejä, joiden avulla saadaan aikaan erilaisia äänenvärejä ja käyttötapoja eri tarkoituksia varten. Estill Voice Trainingissa harjoitellaan myös kuutta tutkittua ”kvaliteettia” (reseptiä) variaatioineen. Käytännössä ihmisäänen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu näihin, vaan lukemattomia erilaisia yhdistelmiä tuotetaan niin äänenkäytön tarpeiden kuin taiteellisten valintojen myötä.

Mistä aloittaa?

Estill Voice Trainingiin tutustuminen kannattaa aloittaa joko tutustumistyöpajasta (Introductionary Workshop), Level One -kurssilta tai jostain muusta Estill-työpajasta, jonne voi osallistua ilman että on aiemmin käynyt Estill-kursseilla.

Estill-koulutusvaihtoehdot

Tutustumistyöpaja, joka kestää maksimissaan yhden päivän. Työpajassa tutustutaan yleisesti Estill Voice Trainingiin syvällisesti paneutumatta. Työpajan pitäjä on usein EMT, Estill Master Trainer.

Estill Level One -kurssi on perinpohjainen paketti Estill-äänimallin ytimestä eli 13 äänikuviosta. Kurssi kestää vähintään 18 h ja tyypillisesesti se toteutetaan kolmena koko päivän koulutuksena. Kurssin pitää sertifioitu kurssiopettaja (EMCI, Estill Mentor & Course Instructor).

Estill Level Two -kurssi pureutuu syvällisesti kuuteen Jo Estillin tutkimaan äänikvaliteettiin (“äänikuvioresepteihin”) ja niiden variaatioihin. Kurssi kestää vähintään 10 h ja tyypillisesesti se toteutetaan kahtena koko päivän koulutuksena. Kurssin pitää sertifioitu kurssiopettaja (EMCI, Estill Mentor & Course Instructor).

Estill-harjoitusryhmissä harjoitellaan Estill-äänikuvioita ja -kvaliteetteja EMT:n tai EMCI:n johdolla. Osallistuminen edellyttää aiempaa Estill Level One ja Two -kursseille osallistumista.

Estill-työpajoissa sovelletaan Estill Voice Trainingia erilaisissa aihepiireissä. Työpajoja pitävät EMT:t ja EMCI:t.

Tietoa virallisista Estill-koulutuksista löydät EstillVoice.com -sivustolta. Huomaathan, että Estill-koulutuksia saavat pitää vain koulutetut ja sertifioidut opettajat. Sertifikaatti on myös tae osaamisesta ja syvällisestä perehtymisestä Estill Voice Trainingiin, äänen toimintaan, fysiologiaan ja äänitutkimukseen.

Estill-sertifikaatit

Estill Figure Proficiency (EFP)

EFP on ensimmäisenä suoritettava sertifikaatti, jossa osoitetaan Estill-äänikuvioiden ja -kvaliteettien hallinta perustasolla. Sertifikaatti ei oikeuta opettamaan virallisia Estill-koulutuksia.

Estill Master Trainer (EMT)

EMT sertifikaatin suorittanut henkilö osoittaa tuntevansa Estill Voice Trainingin sisällön, hallitsee Estill-äänikuviot ja -kvaliteetit syventävällä tasolla käsimerkkeineen ja on kouluttautunut harjoituttamaan niitä ryhmissä.

Estill Mentor & Course Instructor (EMCI)

EMCI:t ovat hankkineet oikeuden kouluttaa virallisilla Estill-kursseilla ja ohjata sertifiointiprosesseja osoittamalla osaavansa Estill Voice Trainingin sisällöt koko laajudessaan syvällisesti.